யாழ் மண்ணில் முதல் அறிவியல் வானொலி

இமை fm உங்களுக்காக உடுப்பிட்டி வல்வெட்டித்துறை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து.

இமை fm Facebook இமை fm Youtube

அறிவியலுக்கான புதிய பயணம்...தமிழர்களின் கலைகளின் காவலனாக கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் ஆசானாக..இசைப்பரவசத்தை அள்ளி வழங்கும் வானொலியாக இமை FM யாழ்மண்ணின் முதல் அறிவியல் வானொலி

Imai FM

இமைFM சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிகளிலும் நாள் முழுவதும் விளம்பரங்கள் சேர்க்கப்படும் தொடர்புகளுக்கு இமைFM சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு 0779955541

Imai FM
Imai fm

இமை fm உங்களுக்காக உடுப்பிட்டி வல்வெட்டித்துறை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து.

Imai FM

உங்களுக்கான இணையத்தள சேவையினை நாம் வழங்க காத்திருக்கிறோம். தொடர்புகளுக்கு 0766881010. www.ixeun.com